Kompensacja mocy biernej

Pomiar prądu multimetremOferujemy usługi związane z kompensacją mocy biernej w układzie energetycznym obiektu. Opłaty za energię elektryczną dotyczą zarówno mocy biernej, jak i czynnej, na podstawie wskazań liczników. Energia czynna służy do praktycznego wykorzystania i jest zamieniana na działania użyteczne, natomiast bierna nie przekłada się bezpośrednio na pracę, ale jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sieci. Pulsuje pomiędzy źródłem a odbiornikiem, ale jej naddatek jest niewłaściwy i powoduje powstanie dodatkowych kosztów.

Jak sprawdzić, czy pojawił się nadmiar mocy biernej?

Najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie, czy ma miejsce nadmiar mocy biernej, jest porównanie pozycji na fakturze. Jeżeli pojawią się opłaty za energię indukcyjną, to znaczy, że współczynnik tgfi/tgfo przekroczy 0,4, to zakład energetyczny nalicza opłaty karne, ponieważ odbiorca powinien pobierać energię czynną. Przyjmuje się, że koszty miesięczne za moc bierną powyżej 150 zł, kwalifikują do działań związanych z kompensacją mocy biernej.

Co daje kompensacja mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej ma przede wszystkim niebagatelny wpływ na wysokość miesięcznych rachunków za energię elektryczną. Jest to doskonały sposób na uregulowanie pracy całej sieci energetycznej, co wpływa nie tylko na jakość jej działania, ale również na ustabilizowanie ponadnormatywnego poboru mocy biernej. Oferujemy swoją pomoc i profesjonalne doradztwo poprzez zastosowanie odpowiednich kondensatorów i dławików.